امکان ورود متمرکز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شد

طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای تمام کاربران بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است.
sources news post: yjc.news