درخواست نمایندگان برای لغو اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت فضای مجازی

گجت نیوز


طرح صیانت فضای مجازی


رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت تعدادی از نمایندگان برای لغو اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت فضای مجازی طرحی را تدوین و آن را به هیئت رئیسه تقدیم کردند. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای لغو اصل هشتاد و پنج شدن طرح حمایت ...


نوشته درخواست نمایندگان برای لغو اصل هشتاد و پنج شدن طرح صیانت فضای مجازی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

sources news post: gadgetnews.net