برخورد با نشانگاه‌ های اینترنتی بدون مجوز فروش و تبلیغ دارو

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه با تمام نشانگاه‌های اینترنتی بدون مجوز فروش و تبلیغ دارو برخورد می‌شود، گفت: مردم هوشیار باشند چراکه برای واگذاری و فروش دارو در فضای مجازی به جز داروخانه‌های خاص هیچ گونه مجوزی صادر نشده است.
sources news post: jamejamonline.ir